CÁC DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU CƠ BẢN

ĐIỀU TRA SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG

“Khách hàng là tài sản quan trọng nhất của mọi công ty, bởi vì không có khách hàng thì cũng không có công ty nào cả.”

(Brian Tracy)

ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG BÍ MẬT

 • Thẩm định chất lượng dịch vụ khách hàng
 • Đánh giá sự tuân thủ quy định làm việc của nhân viên
 • Xác định điểm mạnh/điểm yếu
 • Xác định nội dung đào tạo/tái đào tạo cho nhân viên
 • So sánh chất lượng dịch vụ với đối thủ cạnh tranh

THEO DÕI SỨC KHỎE THƯƠNG HIỆU

 • Theo dõi sức khỏe thương hiệu định kỳ
 • So sánh với các đối thủ khác trong cùng ngành hàng
 • Xác định điểm mạnh/điểm yếu
 • Hình ảnh thương hiệu tạo được trong mắt khách hàng có khớp với thông điệp muốn gửi gắm không?

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG

 • Chiến dịch truyền thông có đến được với nhóm khách hàng mục tiêu không?
 • Thông điệp trong chiến lược truyền thông có được khách hàng hiểu đúng không?
 • Khách hàng có phản ứng gì sau khi tiếp nhận truyền thông?
 • Đâu là những điểm cần cải thiện để thực hiện chiến dịch truyền thông sau tốt hơn?

ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN PHÂN KHÚC MỤC TIÊU

CONCEPT TEST

Kiểm tra phản ứng của khách hàng về sản phẩm trước khi giới thiệu sản phẩm trên thị trường nhằm:

 • Hoàn thiện sản phẩm
 • Giảm thiểu rủi ro
 • Ước tính dung lượng thị trường
 • Xác định khách hàng mục tiêu

NGHIÊN CỨU XÃ HỘI

 • Nghiên cứu khả thi – Feasibility Studies
 • Nghiên cứu đầu vào – Baseline Survey
 • Kiến thức, hành vi, thái độ – Knowledge,
 • Attitude, Practice (KAP) Studies
 • Đánh giá giữa kỳ – Mid term Review
 • Đánh giá cuối kỳ – End Point Evaluation
 • Đánh giá tác động dự án – Impact Evaluation Study
 • Nghiên cứu quan sát – Observation/Immersion/Ethnographic
 • Nghiên cứu có sự tham gia -Enhancing peoples participation
 • Nghiên cứu hiệu quả đầu tư – Cost effectiveness Assessment
 • Nghiên cứu chiến lược truyền thông – Communication/Advocacy

Liên hệ với chúng tôi ngay

Liên hệ với chúng tôi để có thể giải quyết những vấn đề kinh doanh bạn đang gặp phải.

Liên hệ