Title: Data & Analysis Manager
Industry Experience: 2 years
Education: Hanoi University – Administration Management

NGUYỄN VĂN TÙNG

Tùng tốt nghiệp Đại học Hà Nội – chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh

Tùng đã có 2 năm kinh nghiệm nghiên cứu thị trường và tập trung vào nghiên cứu định lượng tại B World Insights Co. LTD. Có kinh nghiệm thực hiện các dự án hỗ trợ kinh doanh và các dự án liên quan đến nghiên cứu về xã hội (Bất Bình Đẳng, Phong cách sống, Quyền phụ nữ) và nghiên cứu thị trường (Phí tự động đường bộ, FMCG, Banking & Finance) dưới vai trò phân tích dữ liệu và viết báo cáo từ kết quả phân tích.

Tùng có kinh nghiệm trong việc làm việc cùng với đội nhóm, có kinh nghiệm xử lý, phân tích dữ liệu sử dụng các phần mềm thống kê, phân tích dữ liệu (SPSS, Excel)

Trong các dự án, Tùng sẽ hỗ trợ giám đốc dự án trong các bước, chu trình thực hiện và trao đổi với khách hàng.