Title: Qualitative Moderator & Big data analysis
Industry Experience: 3 years
Education:

Imperial College London – MSc. Data Analytics in Business 

Hanoi Foreign Trade University  – BSc. In Quantitative Finance

 

GIANG PHƯƠNG HOA

Hoa tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương – chuyên ngành Quantitative Finance

Tốt nghiệp thạc sĩ tại Imperial College London – chuyên ngành Data Analytics in Business

Hoa đã có 3 năm kinh nghiệm nghiên cứu thị trường và tập trung vào nghiên cứu định tính tại The Nielsen Company. Có kinh nghiệm thực hiện các dự án về Human Motivation research, Customer segmentation, Usage & Behavior research (Customer journey), Shopper research, Distribution system analysis, Product test, Pricing, Campaign Effectiveness measurement, Branding, KPIs construction & reviews, Marketing/PR materials test.

Hoa hỗ trợ trong các nghiên cứu và thực hiện các nghiên cứu dẫn nhóm online.
Phân tích big data với những yêu cầu cụ thể từ khách hàng.